Love Gaunle – Achel

लव गाउँले – अचेल

अचेल
जताततै खोला छन्
पानी कतै छैन
जताततै आँखा छन्
नानी कतै छैन
कस्तो अचम्म भैगयो विज्ञान !
हेर्दा सूर्य छ तर
बिहानी कतै छैन !
हेर्दा सूर्य छ तर
बिहानी कतै छैन !!

Number of Views for this Poem:18653
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Add Comment RegisterLeave a Reply