Lyrics – Prakash Ojha – Maryo Ni

Maryo Ni, Maryo Ni

Maryo Ni Mayale Maryo – 4
Maryo Ni Mayale Maryo -2
Ho Ho Ho
Maryo Ni Mayale Maryo -2
Ho Ho Ho
Mutu Ma Gantho Prayo – 2
Ho Ho Ho
Mutu Ma Gantho Prayo – 2
Maryo Ni Mayale Maryo -2

Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)
Mutu Ma Gantho Prayo – 2
Ho Ho Ho
Mutu Ma Gantho Prayo – 2
Maryo Ni Mayale Maryo – 2
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)

Farfar Farfar Farfaraunda Fariya Ko Fero
Jwassa Jussa Chulbul Chanchal Mana Hunchha Mero
Farfar Farfar Farfaraunda Fariya Ko Fero
Jwassa Jussa Chulbul Chanchal Mana Hunchha Mero
Hunna Na Bhana – 2,
Baisa Chandai Maya Garun Hunna Na Bhana
Hunna Na Bhana – 2,
Baisa Chandai Maya Garun Hunna Na Bhana

Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)

Dhip Dhip Dhip Dhip Dhipikai Tyo Suhaune Choli
Par Par Par Par Parparaune Kina Bolnu Boli
Char Char Charrarara Chari Chira Bira
Jhan Jhan Jhan Jhan
Jhankinda Maan Ma Bijhchha Jhira
Na Ghunkyauna – 2
Bhawanra Jasto Bhun Bhun
Bhun Bhun Bhunbhu Nau Na
Na Ghunkyauna – 2
Bhawanra Jasto Bhun Bhun
Bhun Bhun Bhunbhu Nau Na

Retyo Ni Nazar Le Retyo,
Maryo Ni Mayale Maryo
Ho Ho Ho
Retyo Ni Nazar Le Retyo,
Maryo Ni Mayale Maryo
Ho Ho Ho
Mutu Ma Gantho Prayo – 2
Mutu Ma Gantho Prayo – 2

Maryo Ni Mayale Maryo- 2
Maryo Ni Mayale Maryo – 2
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo (Maryo Maryo)
Maryo Ni, Maryo Ni, Maryo Ni
Mayale Maryo

Lyrics – Prakash Ojha – Bakhro Gharchha Mya Mya

Bakhro Gharchha Mya Mya, Sungur Garchha Chwaan
He, Bakhro Gharchha Mya Mya, Sungur Garchha Chwaan
Kuhurra Ko Kwakwa Kwa Kwank, Bhansi Ko Haan Haan
Eh, Bhansi Ko Haan Haan – 2
Ghansa Charo Kalle Halne, Bhoka Lagyo Baan…
Yahan Manchhe Lai Ta Khana Chhaina, Pasu Le Ke Khanaa

Bahu Gaye Tada, Chhora Bho Chhada
Aeh, Marinchha Ki Bachinchha Kasko Theganchha
Khayo Dhindo Haliyo Hindo, Ke Po Napinchha – 2
Bakhro Gharchha Mya…Mya…

Aama Ko Matra Kamai Le Jahan Palna Pugchha Ki – 2
Chhoro Ko Matra Gafai Le Buhari Lai Launa Pugchha Ki
Buhari Lai Launa Pugchha Ki
Sasu Bhan Chhe Buhari Buhari, Buhari Bhanchhe Jiu
Ghar Ma Khane Bhata Chhaina, Chhoro Magchha Ghyu
Hajur Baa Ko Pala Ma Suka Mana Ghyu
Ghyu Khana Napayer Sukyo Mero Jyu

Afna Bhaye Tada, Duniya Bho Chhada
Marinchha Ki Bachinchha Gaundai Nachinchha
Khayo Dhindo Haliyo Hindo, Ke Po Napinchha – 2
Bakhro Gharchha Mya…Mya…Mya…

Bideshai Matrai Basera Aama Lai Shanti Milchha Ki
Dhana Ko Matro Poko Le Pyari Lai Maya Pugchha Ki
Pyari Lai Maya Pugchha Ki
Aafno Thaun Ma Basikana Garun Ramro Kaam
Kaam Gare Jahin Pani Kamai Hunchha Daam
Daam Matra Kehi Hoina, Rakhnu Parchha Naam
Mare Pacchi Naam Hune Garnu Pachha Kaam
Manchhe Bhaye Shyaun Shyaun, Sanghuro Bho Thaun

He, Manchhe Bhaye Shyaun Shyaun, Sanghuro Bho Thaun
Bana Jangal Nasiye, Santan Bhasiye
He, Santan Bhasiye, He Muglan Bhasiye
Kumlo, Kuturo Bokera Pharki Pahad Jaun – 2

Bakhro Gharchha Mya Mya, Sungur Garchha Chwaan
He, Bakhro Gharchha Mya Mya, Sungur Garchha Chwaan
Kuhurra Ko Kwakwa Kwa Kwank, Bhansi Ko Haan Haan
Eh, Bhansi Ko Haan Haan – 2
Ghansa Charo Kalle Halne, Bhoka Lagyo Baan…
Yahan Manchhe Lai Ta Khana Chhaina, Pasu Le Ke Khanaa
Bakhro Gharchha Mya…Mya…Mya…Mya… Mya….

Lyrics – Prakash Ojha – Gym Khana

Pan Supari Mai Bainau Jivna Jane Bho – 2
Bhundi Lagne Kahile Ho, Boso Lagne Kahili Ho – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Jim Kahna – 2
Kohi Bhane Manchhe Kutchhan
Pakhuri Ka Bhar Ma – 2
Patala Ra Dubla Ko Kasle Bhujne Marma, Baini
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Jim Kahna – 2

Lakhar Lakhar Duli Hindai Jivan Jane Bho – 2
Gari Khanu Kahile Ho, Jo Garnu Kahile Ho – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Lahura – 2
Lure Lamre Gaye Bidesh, Bane Tagada – 2
Hari Muste Gharai Baschhan,
Garchhan Jhagada, Ni Didi
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Lahura – 2

Naga Banerai Bainau Jovan Jane Bho – 2
Maya Launu Kahile Ho
Priti Gansnu Kahile Ho – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Disco Ma – 2
Sainli, Maili, Nepti,
Chepti Eakai Thaun Ma Nachne – 2
Pata La Tyo Kammar Pani
Markai Markai Bhanch Ne, Ni Baini
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Disco Ma – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Jim Kahna – 2
Jaam(Jaun) Ki Kya Ho Ma Pani Lahura – 2