Nepali Joke 9 – Premika Ko Prem Premi Lai

प्रेमिका : के तिमी मलाई साचै प्रेम गर्छौ ?

प्रेमी : हो , साचै म तिमीलाई प्रेम गर्छु , मैले आफ्नो लिस्ट हिजो फेरी चेक गरेको थिए ।

Nepali Joke 4 – Logne Swasni Ko Maya

स्वास्नी : तिमी मलाई कती माया गर्छौ ?

लोग्ने : शार्जहा जती

स्वास्नी : तेसो भय म मरेपछी तिमीले पनि मेरो सम्झनामा ताजमहल बनाउछौ ??

लोग्ने : मैले त प्लट पनि किनी सके ढिलो त तिमीले पो गरेकी छौ त …

Nepali Joke 10 – Math Subject Kina Ramro Nalagne

शिक्षक : राम तिमीलाई किन गणित बिषय राम्रो लाग्दैन ?

राम : किन भने त्यसमा खाली समस्यै समस्या हुन्छ ।