Lyrics – Dev Narayan Pradhan – Kati Kura Nabhanera Nai

Movie/Album:Prerana
Singer:Dev Narayan Pradhan

Kati Kura Na Bhanera Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan x 2
Bhaniye Ka Kura Baru
Jhutha Jhutha Jhutha Hunchhan
Kati Kura Na Bhanera Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan

Lage Jati Tirkha Jati Sabai
Metnai Parchha Bhanne Kehi Chhina x 2

Manpareko Manchhe Lai
Paunai Parchha Bhanne Kehi Chhina

Kati Nata Na Gansera Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan x 2
Gansiyeka Nata Baru
Jhutha Jhutha Jhutha Hunchhan
Kati Kura Na Bhanera Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan

Manchhe Ko Maan Paani Hoina
Pokhaundai Ma Kahile Pokhindai Na x 2
Bhara Ko Andhi Beri Taranga Ma Lekhi Lekhindaina

Kati Chhithi Na Lekerai Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan x2
Lekhiyema Chhithi Baru
Jhutha Jhutha Jhutha Hunchhan
Kati Kura Na Bhanera Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan
Bhaniye Ka Kura Baru
Jhutha Jhutha Jhutha Hunchhan
Kati Kura Na Bhanera Nai
Mitha Mitha Mitha Hunchhan

Tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Add Comment RegisterLeave a Reply