Nepali Joke 4 – Logne Swasni Ko Maya

स्वास्नी : तिमी मलाई कती माया गर्छौ ?

लोग्ने : शार्जहा जती

स्वास्नी : तेसो भय म मरेपछी तिमीले पनि मेरो सम्झनामा ताजमहल बनाउछौ ??

लोग्ने : मैले त प्लट पनि किनी सके ढिलो त तिमीले पो गरेकी छौ त …

Tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Add Comment RegisterLeave a Reply