Lyrics-Kunti Moktan – Sun Kai Bhau Chha Suntala Bhari Ko (Dharan Dhankuta)

Sun Kai Bhau Chha Suntala Bhari Ko
Chhakhi Jaun Bhanne Mankari Ko
Kahi Ta! Boot Jutta?
Katinjel Dhaun Chhau Dai
Dharan Dhankuta

Dharan Jhar Chhau Dhankuta Bhakera
Balchhi Dauma , Suntala Rakhera
Daura Bhan Chhau Talindan Arko Chha
Chhano Talne Sapana Chharko Chha

Rahar Baandhai Kahar Ko Kahkan Ma
Maan Bokchhau Ki Ghar Bokchhau Dhakar Ma
Ghar Ko Dukah Ghar Ma Tin Tali
Kahile Hola Sun Ko Bhau Suntala

Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Add Comment RegisterLeave a Reply