Lyrics – Prakash Ojha – Kankari Ki Chana

Ha Ha Ha..
Ae Hoi Mero Kankari Ki Chhana
(Ke Bhane Ko Yo Chhana Ra Sana)
Ae Hoi Mero Kankari Ki Chhana
Ae Meri Tite Kareli
Timi Meri Pharsi Ko Munta
Tarkari Pakayera () Khai Din Chhu Ma Ta
(Ee Khai)
Ae Meri Tite Kareli

Kati Majaki Kina Lajaki
Pauju Bajaki Muhar Sajaki
Chhama Chhama Nache Ko
Kam-Mari Bhanche Ko
Joban Boki Duli Duli Hindchhau
Pakeko Tyo Joban Kalai Ho Sanche Ko
Ah Ha, Um Hum , Oh Ho, He Hai
Baishak-A Ma Lina Aaunla Ghoda Chhadera
Sindur Hali Lanchhu Timlai Doli Chhadara
Ah Ha, He He, Hu Hu, He Hai
Dherai Aaye Hamlai Lane Doli Chhadara
Timro Huti Hamlai Thaha Chha Tharra Na Para

Ae Hoi Meri Rasbhari Chhali
Ae Meri Malpuwa Jeri
Timi Meri Aagana Ko Sekuwa
Aangana Ma Sekayera () Khai Dinchhu Ma Ta
Ae Meri Tite Kareli

Kati Maskeki Kina Jhaske Ki
Kati Jharke Ki, Kati Markeki
Bhale Ramro Baaseko Timi Ramro Hanse Ko
Joban Boki Duli Duli Hindchhau
Pakeko Tyo Joban Kalai Ho Sanche Ko
Ah Ha, Um Hum , Oh Ho, He Hai

Jhismise Ma Katau Danda Kumlo Bokera
Katin Jela Eaklai Baschhau Maiti Lukera
Ah Ha, Um Hum , Oh Ho, He Hai
Ijjata Ma Bashaun Hami Jannau Bhagera
Aanta Bhaye Magna Aau Hai Bau Lai Liye Ra

Ae Hoi Meri Rasbhari Chhali
Ae Meri Malpuwa Jeri
Timi Meri Eak Theki Mohi
Sollar Banayera () Pichhu Mata
(Nakara)

Ae Hoi Mero Kankari Ki Chhana – 2
Ae Meri Tite Kareli
Timi Meri Pharsi Ko Munta
Tarkari Pakayera () Hum Ha..
Ha Ha Ha…

Tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
Add Comment RegisterLeave a Reply